Privacyverklaring en cookiebeleid
Massagepraktijk Maran Vlot en Blij!Babymassage

Maran Vlot van Massagepraktijk Maran Vlot en Blij!babymassage neemt de privacy van anderen zeer serieus en zal op een veilige manier jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad je aan dit document goed door te lezen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen via de e-mail: maran@blijbabymassage.nl

Massagepraktijk Maran Vlot en Blij!Babymassage kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je door middel van het contactformulier op de website jouw gegevens aan mij verstrekt. Afhankelijk van de diensten die je afneemt, kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:            

Massagepraktijk Maran Vlot en Blij!babymassage verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling/workshop/cursus. Dit kan ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens omvatten. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik je om toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming van hun ouders of voogd. 

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

  • Om jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van je betaling
  • Indien hier wettelijk toe verplicht, gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Delen met anderen:

Ik deel de persoonsgegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Bijvoorbeeld om te kunnen overleggen met jouw verloskundige of gynaecoloog. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Beveiliging:

Ik ga serieus om met de bescherming van jouw persoonsgegevens en zal dan ook passende maatregelen nemen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Cookies:

Massagepraktijk Maran Vlot en Blij!Babymassage gebruiken alleen technische en functionele cookies. en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn:

Ik zal jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Jouw rechten:

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via de e-mail: maran@blijbabymassage.nl

Je hebt het recht om mij bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor de dienstverlening aan jou. Als je het gevoel hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, kun je altijd contact opnemen met mij. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

Social media:

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social media kanalen. Op de website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Ik maak gebruik van de volgende social media kanalen: · Facebook · Instagram · LinkedIn

Wijziging privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan door mij ten alle tijde worden gewijzigd. Ik raad je daarom aan de privacyverklaring regelmatig in te zien, om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.

Contactgegevens:

Mocht je contact op willen opnemen kan je mij op de volgende manier bereiken:

Straatnaam en nummer:            Oranjestraat 53

Postcode en plaats:                      3361 HP Sliedrecht

Inschrijvingsnummer KVK:          63818205

Telefoonnummer:                        06-45606223

Emailadres:                                   maran@blijbabymassage.nl